Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu przez osoby trzecie (zwane dalej użytkownikami).

 1. Serwis oferuje wymianę jednostek udziałów w rozproszonych kryptograficznych systemach księgowych (zwanych dalej kryptowalutami).
 2. Wymieniona powyżej usługa nie podlega reklamacji ani zwrotowi.
 3. Użytkownik zawiera umowę z właścicielem serwisu o realizację usług opisanych niniejszym regulaminem w momencie wymiany kryptowalut w serwisie.
 4. Dostawcą usługi wymiany kryptowalut ARI10 Gateway jest Bitcan Sp. z o. o
  Rozliczenia transakcji kartą płatniczą oraz rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem usługi ARI10 Gateway na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://strapi.ariteninternal.com/uploads/221028_BITCOIN_WIDGET_REGULAMIN_klient_EN_e3b393dcf2.pdf
 5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieotrzymania przez użytkownika korespondencji elektronicznej lub papierowej od właściciela serwisu, gdy użytkownik nie dokonał odpowiedniej aktualizacji swoich danych osobowych.
 6. Serwis prowadzony jest w formie ICO – crowdfundingu mającego na celu wymianę kryptowalutami pomiędzy właścicielem portalu a osobami trzecimi aby zrealizować założenia opisane na portalu. Właściciel serwisu nie odpowiada za możliwą utratę kryptowalut klienta w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od właściciela serwisu, w szczególności działania siły wyższej, awarii sprzętowych, odnalezionych błędów w systemie kryptowalut lub działań bądź zaniedbań osób trzecich, mających wpływ na działanie serwisu.
 7. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań celem zapewnienia nieprzerwanego działania serwisu.
 8. Zebrane kryptowaluty mają na celu rozwój projektu opisanego na portalu https://ouredenapp.com/, użytkownik dokonując wymiany kryptowalut deklaruje że rozumie czym jest crowdfunding i dobrowolnie wspiera zbiórkę kryptowalut nie oczekując w zamian korzyści majątkowej.
 9. Tokeny Eden, nazywane „EDEN” posiadające numer kontraktu 0xbf2e5bCC7ab88B002068E686a63cf59EBd2b0dD8, są tokenem opartym na łańcuchu bloków (blockchain) Binance Smart Chain – aby były widoczne na portfelu należy go skonfigurować zgodnie z zaleceniami na stronie.
 10. Tokeny EDEN są wysyłane na kompatybilny portfel podany przez wspierającego w fazie dystrybucji która będzie miała miejsce w drugim kwartale 2023 roku.
 11. Zbiórka podzielona jest na niżej opisane części, gdzie każda z nich charakteryzuje się odrębnymi, niżej podanymi parametrami: a) Runda1 – zbieramy 80.000 dolarów, .ilość tokenów do rozdania w zamian za wsparcie do osiągnięcia niniejszej kwoty wynosi 103896103 jednostek a jedna jednostka jest nagrodą przyznawaną za wsparcie w wysokości 0,00077 dolara b) Runda2 rozpoczyna się po uzyskaniu wsparcia w wysokości 80.000 dolarów w rundzie 1 – W rundzie 2 zbieramy 128.000 dolarów, .ilość tokenów do rozdania w zamian za wsparcie do osiągnięcia niniejszej kwoty wynosi 145454545 jednostek a jedna jednostka jest nagrodą przyznawaną za wsparcie w wysokości 0,00088 dolara
 12. Dystrybucja tokenu odbędzie się w sposób opisany na portalu https://ouredenapp.com/
 13. Serwis oparty jest na crowdfundingu, nie prowadzi sprzedaży a jedynie okazjonalną, ograniczoną czasowo możliwość wymiany kryptowalut.
 14. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nie zrozumienie jego idei przez użytkownika oraz za ewentualne straty poniesione z tego tytułu.
 15. Właściciel serwisu ma prawo do zawieszenia działania serwisu w przypadku konieczności zaktualizowania oprogramowania serwisu lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań aby przerwa w działaniu serwisu w takiej sytuacji była jak najkrótsza.
 16. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne straty będące wynikiem korzystania z portalu, wymiana kryptowalut nie gwarantuje zysku.
 17. Wszystkie dane zgromadzone w serwisie, jak również jego zawartość, szata graficzna, logo, oznaczenia i znaki towarowe są własnością właściciela serwisu i podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 18. Właściciel serwisu stosuje pliki “cookies”, służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika oraz sporządzania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.